Celebration of the Chahid National Day

الاحتفال باليوم الوطني للشهيد في مقر السفارة الجزائرية ببودابست


في إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد، نظمت سفارة الجزائر ببودابست مراسيم مخلدة لهذه المناسبة التاريخة شارك فيها، فضلا عن أعضاء السفارة، بعض الأصدقاء المجريين للثورة الجزائرية وممثلون عن الطلبة والجالية الوطنية المقيمة بالمجر. وتميزت هذه الاحتفالية برفع الراية الوطنية، عزف النشيد الوطني، وضع باقة من الزهور، قراءة سورة الفاتحة وعرض مقطع فيديو بهذه المناسبة. وألقى السيد السفير علي مقراني، كلمة حول أهمية ورمزية الاحتفال بالثامن عشر من فبراير كذكرى تاريخية خاصة بتكريم شهداء الجزائر الأبرار وكذا الأجانب الذين قدموا تضحيات جسام من أجل استقلال الوطن. كما ذكر بالبعد الدولي لهذه التضحيات منوهاً بالتضامن والدعم بمختلف أنواعه الذي حظيت به الثورة التحريرية من طرف الأصدقاء المجريين حيث خصّ بالذكر الصحفي المجري الشهير،المرحوم "كروديناك لايوش"، الذي كان ينشط حصة بإذاعة بودابست عنوانها "صوت الجزائر" ، المقابلة الكروية التاريخية التي واجه فيها فريق جبهة التحرير الوطني الشهير نظيره المجري وكذا برامج المنح الجامعية.Megemlékezés a Mártírok Emléknapján – Budapest


A « Chadid » nemzeti emléknap alkalmából Algéria budapesti Nagykövetsége 2021. február 18-án megemlékezést szervezett a Nagykövetség munkatársai, magyar meghívottak, az Algériai Szabadságharc barátai, az Magyarországon élő algériai közösség, valamint az itt tanuló algériai diákok képviselői jelenlétében. Az algériai himnusz lejátszását, nemzeti zászló felvonását, koszorú elhelyezését, az ‘Al-Fátiha’ szúra felolvasását, valamint a jeles alkalomhoz kapcsolódó kisfilm levetítését követően Őexc. MOKRANI Ali nagykövet úr beszédet mondott, melyben kiemelte a február 18-i történelmi napról évről évre történő megemlékezés kiemelkedő jelentőségét, ezáltal tisztelegve a hősi algériai, valamint más nemzetiségű mártírok áldozatos cselekedetei előtt, melyet az ország függetlensége érdekében tettek. A mártírok függetlenségéért hozott áldozatai nemzetközi vonatkozásait kiemelve, felidézte a magyar barátok részéről tanúsított szolidaritást, valamint a több formában megnyilvánuló támogatást, melyet a függetlenségi harcok során nyújtottak. Felelevenítette a híres magyar újságíró, néhai CHRUDINÁK Alajos, munkásságát aki akkoriban a budapesti rádió « Algéria Hangja » című adását vezette. Megemlítette tobábbá az FLN dicsőséges futballcsapata magyar csapat ellen játszott mérkőzését, valamint az felajánlott egyetemi öszöndíjakat.


Célébration de la Journée du Chahid au siège de l’Ambassade d’Algérie à Budapest.


Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale du « Chahid », du 18 février, l’Ambassade d’Algérie à Budapest a organisé une cérémonie commémorative à laquelle ont pris part, outre ses membres, des invités hongrois, amis de la Révolution algérienne, des représentants de la communauté nationale et des étudiants. Au cours de cette célébration, il a été procédé à la levée des couleurs nationales, l’entonnement de l’hymne national, le dépôt d’une gerbe de fleur, la lecture de « sourate El Fatiha » et la projection d’une vidéo. En outre, M. l’Ambassadeur Ali MOKRANI a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en relief la signification et l’importance de la célébration chaque 18 février de cette date historique à l’effet de rendre un vibrant hommage aux valeureux Martyrs algériens et étrangers pour leurs sacrifices pour l’indépendance du pays. Il a également souligné la portée internationale des sacrifices des Martyrs en rappelant la solidarité et l’appui multiforme des amis hongrois durant la guerre de Libération nationale, se référant notamment au journaliste, feu Alajos CHRUDINAK, qui animait, à l’époque, une émission à la Radio de Budapest, intitulée « Voix de l’Algérie », au match de la glorieuse équipe de football du FLN contre son homologue hongroise ainsi qu’aux offres de bourses universitaires.


Celebration of the Chahid National Day in the Algerian Embassy in Budapest.


On the occasion of the celebration of the National Day of the ’Chadid’, the Embassy of Algeria in Budapest organized a commemorative celebration on February 18th in presence of the members of the Embassy, Hungarian guests, friends of the Algerian Struggle for Independence, repsesentants of the Algerian community living, and Algerian students studying in Hungary. Within the framework of this celebration, the hoisting of the national flag was followed by the national anthem, a wreth has been laid down, Surah Al Fatiha was read and a short video was projected. Morerover, H.E. Mr. Ali MOKRANI, Ambassador delivered an solemn speech in which, he highlighted the significence and importance of the commemoration of this historic date each and every year on February 18th, to pay a vibrant tribute to the barve Martyrs, Algerians as well as of other nationalities, for the sacrifices they made for the country’s independence. He also emphasized the international dimension of the sacrifices of the Martyrs, pointing out the solidarity and the multiform support on behalf of the Hungarian friends during the National Liberation Struggle, recalling the famous Hungarian journalist late Alajos CHRUDINAK who animated at that time the program ’Voice of Algeria’ at the Radio of Budapest. He also invoked the match played between the glorious football team of FLN against their Hungarian couterparts and also the university scholarships that were offered.
61 views0 comments

Contact Info

EMBASSY OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

1121 Budapest

Zugligeti út 27

TEL:  +36 1 392 0510

FAX: +36 1 200 6781

Bilateral cooperation Info

bilateral@algerianembassy.hu

Consular Service and Visa Info

consular@algerianembassy.hu

General enquires

finance@algerianembassy.hu

© 2020 - ALL RIGHTS RESERVED

ALGERIAN EMBASSY IN BUDAPEST

WEBSITE STATUS LIVE - LAST UPDATE DEC 1st, 2020